הרפז - בטחון בטיחות בקרה ומולטימדיה מספקת שירותים בלתי תלויים בספקים השונים, ומתמחה במתן השירותים הבאים:
  • ייעוץ – ביצוע סקרים באתרים. הכנת מטווה טכני ייעודי לכל לקוח, המשלב את הצרכים המבצעיים, הדרישות התפעוליות, ויכולת כוח האדם בכל פרוייקט.
  • תכנון והנדסה – תכנון המערכות והאמצעים הנדרשים על בסיס המטווה. הכנת מפרטים טכניים, כתבי כמויות והערכות תקציביות.
  • פיקוח – בשני מסלולים: פיקוח-על ופיקוח צמוד. בחינת הצעות, השוואתן והכנת מסמכי התוצאה. אישור התכנון המפורט והמענה הטכני של הקבלן המבצע. ליווי הקבלן המבצע בהתאם למסלול הפיקוח. בחינת המערכות וקבלתן.