תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

יעוץ בנושא מערכות אבטחה

חברה אסטרטגית במדינת ישראל, בעלת מתקנים בפריסה ארצית.
הפעילות כוללת תכנון ושילוב כל המערכות המפורטות להלן על רשת ארגונית אחת תוך מתן כלי שליטה ובקרה מתקדמים.
יעוץ, תכנון, הכנת מסמכי מכרז, בחינת הצעות והמלצה על הקבלן הזוכה, ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקט, אישור חשבונות, בדיקות קבלה ואישור המערכת בתחומים הבאים:
  • גדרות אלקטרוניות
  • בקרת כניסה
  • מערכת טמ"ס
  • פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים
  • מערכות כריזה יעודיות
  • חדרי תקשורת ובקרה