שירות בתי הסוהר

אגפים חדשים בבית סוהר השרון

יעוץ, תכנון, הכנת מסמכי מכרז, בחינת הצעות והמלצה על הקבלן הזוכה, ניהול ופיקוח על ביצוע הפרוייקט, אישור חשבונות, בדיקות קבלה ואישור המערכות.
התכנון כלל את תת המערכות הבאות:
  • מערכת פתיחת דלתות
  • מערכת איסוף התרעות
  • מערכת ערנות זקיף
  • מערכת אינטרקום
  • מערכת טלוויזיה במעגל סגור
  • מערכת כריזה
  • מערכת טלוויזיה בידורית
  • שולחנות בקרה
  • מערכת שליטה ובקרה
  • שדרוג חדר הבקרה