שירות בתי הסוהר

שידרוג חדר בקרה בבית סוהר אוהלי קידר

יעוץ, תכנון, הכנת מסמכי מכרז, בחינת הצעות והמלצה על הקבלן הזוכה, ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקט, אישור חשבונות, בדיקות קבלה ואישור המערכות.
התכנון כלל שדרוג מערכות טמ"ס, אינטרקום, כריזה ושולחן בקרה במתקן פעיל, ללא הפרעה לתפעול השוטף של בית הסוהר: