משרד הביטחון - צה"ל

יעוץ למערכות אבטחה במתקנים

יעוץ ללוט"ם באגף התקשוב - עבור רת"ח התרעה, ובמז"י עבור מדור אור-קול.
  • ביצוע סקרי אתרים ויעוץ למערכות אבטחה במתקנים מגוונים ברחבי הארץ.
  • יישום דרישות מבצעיות והמרתן למערכות אלקטרוניות.
  • תכנון ואינטגרציה של מערכות בקרת כניסה, מערכות פריצה, מערכות מצוקה, מערכות טמ"ס, אינטרקום ותת-מערכות נלוות.
  • עבודת מנהל וארגון מול גורמי המטה ביחידות ובאגפי התקציבים בצה"ל, במשרד הבטחון ובמנהל הרכש.
  • ניהול הפרויקטים, בחינתם וקבלתם הסופית.