מערכת טמ"ס לזיהוי תנועה והשגחה

אוניברסיטת בר אילן - מחלקת הביטחון

פרויקט אבטחה בקמפוס אוניברסיטת בר אילן, הכולל: יעוץ, תכנון, הכנת מסמכי מפרט ובקשה להצעות מחיר, בחינת ההצעות, המלצה על קבלן זוכה, וניהול הפרוייקט.
הפרוייקט כולל את המערכות הבאות:
 • מערכת זיהוי תנועה באמצעות מצלמות טמ"ס VMD בהיקף הקמפוס.
 • מערך מצלמות ממונעות להשגחה ולשילוב אוטומטי במערך מצלמות ה-VMD.
 • מערך מצלמות ועמדות צפייה להשגחה בספריות.
 • מערך תקשורת מבוסס סיבים אופטיים ב-BROADBAND (1Gb).
 • מערכת צפייה, הקלטה ושחזור הכוללת:
  • כ-220 מצלמות.
  • 15 ריכוזי תקשורת והקלטה.
  • עשרות שרתי הקלטה מבוזרים.
  • מערכת איסוף התרעות ותוכנות שו"ב לניהול התצוגה והארועים.