מערכות מולטימדיה - A/V

אוניברסיטת בר אילן - המרכז לחקר המוח אודיטוריום ע"ש גונדה

אודיטוריום המשמש לכנסים ארציים ובין-לאומיים ומכיל את המערכות הבאות:
  • מערכת הקרנה
  • מערכת שמע
  • מערכת תקשורת
  • מערכת הגברה
  • מסך חשמלי
  • עמדת מרצה מתקדמת
  • מערכת ועידת וידיאו
  • מערכת שליטה, ניתוב ובקרה
  • מערכת חשמל "חכם" איסטבס
  • מערכת תמסורת להקרנה באולם נוסף במרכז
ומערכות נוספות...